Vi använder cookies för att ge dig bästa tänkbara upplevelse av vår webbsida. Läs mer under: Om cookies
X Stäng

Bilpool i nya fastigheter.

Färre bilar. Och ändå alltid tillgång till bil när man behöver. Här kan du som beslutsfattare i kommunen, eller byggherre till nya fastigheter, läsa mer om fördelarna med bilpool.

"Vi använder Sunfleet av flera anledningar...

...men huvudanledningarna är att ni säljer en bra produkt, ger god service till både oss och kunderna och att vi ser att bilinnehavet hos våra boende faktiskt sjunker. Detta leder till att fler av våra boende väljer att resa med på ett mer hållbart sätt vilket är bra för både närmiljö och miljön globalt."

Theodor Alexandris, Projektledare Riksbyggen. 

Så fungerar Sunfleet.

Hållbarhet

Med en bilpool i direkt anslutning till huset minskar behovet av egen bil för de boende. Istället för parkeringsplatser kan en grön och levande boendemiljö skapas. Eller byggnation av ännu fler miljösmarta bostäder om man så vill. Bilpoolsmedlemmar tenderar också att förändra sitt beteende. Onödiga körningar uteblir och vilket leder till färre bilar på vägarna. 

Ekonomi

De boende slipper fundera på service, däckbyten, besiktning, tvätt och andra måsten som ingår i bilägandet. Men har ändå full tillgång till nya, trafiksäkra och ofta miljöklassade Volvobilar.

Utbildning och information.

Vi utbildar mäklare och hyresvärdar om fördelarna med bilpool. Vi håller i informationsträffar för de boende, och visar hur bokningssystemet fungerar. Det enda du behöver fundera på är:

Vilka fantastiska saker kan h
ända i en stad när det finns färre bilar i den? 

100 frågor om bildelning

Att bygga in delningsbara bilar i nybyggnadsprojekt blir allt populärare. Flera tusentals lägenheter har nu tillgång till Sunfleet via sin bostad. För byggbolag finns det många fördelar med för att bygga in delningsbara bilar. I allt fler nybyggnadsprojekt är det en självklarhet men branchen har fortfarande mycket kvar att lära.

Därför har vi tagit fram 100 frågor om bildelning. Ett dokument där vi ger svar på de vanligaste frågorna vi får av kommuner, byggherrar och andra intressenter. Målet är en gemensam samsyn för vad som gäller och att inspirera till att fler poolplatser byggs. 

Vill du ta del av dokumentet? Ta kontakt via knappen nedan. 

Utdrag ur 100 frågor om bildelning.

Vad behövs för att bilpool skall fungera?
I anslutning till fastigheten skall god kollektivtrafik och bra cykelmöjligheter finnas. Helst är bilpoolen väl exponerad på en parkeringsplats nära fastigheten. Bilpoolen kan ses som en del av den totala mobilitetslösningen som också innefattar exempelvis kollektivtrafik och/eller cykelpendling till jobbet. Detta är nödvändigt för att ett bilpoolsmedlemskap skall vara lönsamt.

När skall byggherren ta kontakt med Sunfleet?
Sunfleet kan hjälpa till med råd och tips och det är bra att planera för bilpool redan i de­taljplansskedet. Finns det en skrivning i detaljplanen beträffande bilpool så underlättar det vid bygglov. Eftersom bilpoolsavtalet ska finnas med i bygglovshandlingarna så är det bra att ta kontakt med Sunfleet innan detta skickas in.

När ska bilpoolen marknadsföras?
Så tidigt som möjligt. De boende behöver god tid på sig för att läsa in sig på bilpool eller sälja den egna bilen. Normalt börjar vi marknadsföra bilpoolen i samband med säljsläppet av bostadsrätter (c:a 18-24 månader innan inflytt), i hyresrätter sex – tolv månader innan inflytt.

Vill du veta mer?

Kontakta Olof Holmgren, Affärsutvecklings- och byggprojektschef på Sunfleet på telefon 031-757 65 43 eller på olof.holmgren@sunfleet.com

Aktuellt hos Sunfleet

Värva dina vänner.

Bjud in dina vänner att bli medlemmar i Sunfleet. Ge bort första månadsavgiften till en vän (värde 169 kr). För varje vän du värvar får du 100 kr att använda vid din nästa resa.

Värt en Omväg

Gastronomiska upplevelser, magiska skogsslingor och historiska platser. Längs Sveriges vägar finns platser som väntar på att bli upptäckta. På vartenomvag.sunfleet.com är det enklare än någonsin att hitta dem.

Prisjusteringar 2018

Från den 1/3 justerar vi våra priser en aning. Många bilar kommer ha samma priser som tidigare, medan några förändras. Redan nu kan du tjuvkika på priserna här.

© Sunfleet 2018. All rights reserved. | Allmänna villkor | Om cookies