Fakturafel!

16 December, 2010

Om du idag har fått två fakturor från oss via mail så ska du betala den som har det lägsta fakturanumret. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss via info@sunfleet.com.
Vi beklagar eventuella problem som detta orsakat för dig.